Gwelaf Greadur

Prosiect celf cyffrous yw Criw Celf ar gyfer pobl ifanc dalentog a mwy abl ledled Gogledd Cymru. Ein gwaith yw sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael mynediad i weithgareddau a phrofiadau celf o safon uchel. Rydym yn cynnig cyfleoedd i fynychu rhaglen o weithdai, ymweliadau â stiwdios ac arddangosiadau arbennig.

 

Dewch i ddod o hyd i ni i mewn o’r peiriannau ymdrochi ar hyd y promenâd a gwneud gwaith celf a masgiau ysbrydoliaeth Creigiau’r Môr i ysgogi a gwisgo yn ystod orymdaith LLAWN ddydd Sul 17eg.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y rhaglen ewch i – www.criwcelf.co.uk