GYMANFA

Warren Orchard - A Solo for Margot
Warren Orchard - En Residencia

GYMANFA: Cai a Meilyr Tomos

Gwaith newydd ar y cyd rhwng y brodyr Cai a Meilyr Tomos.

Fe fydd cant o leisiau o Ogledd Cymru yn cyfuno i wneud rhith-gôr o seiniau i lenwi capel y Tabernacl yn Llandudno. Fy gynhelir cyfansoddiad cerddoriaeth a dawns fyw yno, trwy osod 100 o seinyddion miniatur o amgylch gofod y Tabernacl. Fe fydd gan bob seinydd ei nodyn cân ei hun, a gasglwyd gan bobl sy’n mynychu gwahanol gapeli ar hyd a lled y Gogledd sy wedi gweld “newid byd yn eu defnydd”. Mae rhai o’r capeli hyn bellach yn fodurdai, siopau, arddangosleoedd carpedi, tai haf a thafarndai – fe fydd y nodau cân yn cael eu cyfrannu gan y trigolion presennol i ffurfio rhith-gôr y “Gymanfa”.

Bywgraffiad

Mae Cai Tomos yn artist annibynnol sy wedi gweithio fel perfformiwr, cyfarwyddwr a hwylusydd theatr a dawns mewn gwahanol gyd-destunau. Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, bu’n creu nifer o weithiau unigol sy wedi teithio’r DU, Ewrop a Gogledd/De America.

Mae ei waith wedi’i ddylanwadu’n drwm gan yr agweddau seicolegol a seicogymdeithasol sy’n gysylltiedig â dawn a dawnsio. Mae ganddo ddiddordeb i amlygu, trwy gyfrwng y corff, y cyflyrau ymwybyddiaeth symudol, newidiol hynny sy’n codi wrth ddawnsio. Mae ei waith yn defnyddio cyfeirio at ddeunydd hunangofiannol  ac yn aml trwy gyfrwng ei ddwy iaith, y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Cai’n gweithio’n glos o fewn cyd-destun cymunedol; yn addysgu a hwyluso gweithdai dawns a symudiad i bobl o bob oed. Mae’n ymddiddori’n fwyaf arbennig mewn dawns ar gyfer oedolion hŷn ac i’r rhai hynny sy â diagnosis dementia.  Mae ar hyn o bryd yn cynnal gwahanol grwpiau mewn cartrefi gofal ac mae hefyd yn artist cyswllt Canolfan Celfyddydau’r Galeri yn y Gogledd, lle mae’n hwyluso symudiad er mwyn lles a chwmni perfformio ar gyfer rhai dros 50 oed.

Mae hefyd ar hyn o bryd yn ddarlithydd cyswllt mewn dawns ym Mhrifysgol Chichester, newydd gwblhau ei astudiaethau yn yr Institute for Arts and Therapy in Education ac fe ddyfarnwyd iddo gymhwyster MA mewn Seicotherapi Celfyddydau Integreiddiol.

Mae Meilyr wedi bod yn gweithio gyda sain ers ei arddegau fel cerddor a golygydd. Teithiodd y DU/Ewrop mewn amrywiol fandiau yn gefn i’r Anhrefn yn y 90au cynnar ac yn ddiweddarach y Super Furry Animals.

Cymysgodd a golygodd sain fel cymysgwr dybio mewnol i Barcud Derwen am 17 o flynyddoedd, gan arbenigo mewn drama ac animeiddio. Darparodd seiniau i artistiaid megis Bedwyr Williams a Sioned Huws, a chyfansoddodd i gwmnïau theatr a chwmnïau cynhyrchu teledu.

Dyma ei ail gyfnod o gydweithio gyda Cai.

Manylion

  • Lle: Capel y Tabernacl, Rhestredig Gradd II
  • Pryd: Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 14.00 – 16.00 y deuddydd
  • Perfformiad Byd Cyntaf

Lleoliad

FFotograffau: Warren Orchard