HAUS OF HELFA

Haus of Helfa

Oriel Mynd a dod a gofod stiwdio yn gartref i grŵp amrywiol o artistiaid cyfoes. Mae’r lle gwag, 26 Stryd Augusta, yn cynnwys gwaith gan artistiaid digidol, artistiaid gosodweithiau sain a fideo, arlunwyr a chrefftwyr cyfoes.

Fe fydd gan yr hen ddadfeiliad o adeilad hardd artistiaid wrth eu gwaith mewn stiwdios mynd a dod, yn ogystal ag arddangosfeydd a gosodweithiau mewn llawer o’i chilfachau. Ar y cyd, maen nhw’n creu profiad drysfaol anarferol a chofiadwy sy’n trosgynnu hanes yr adeilad.

Manylion

  • Lle: 26 Stryd Augusta
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00 pob dydd
  • Rhan o Helfa Gelf