Helfa Gelf

Mae Helfa Gelf, Digwyddiad Stiwdios Agored Mwyaf Gogledd Cymru, yn eich gwahodd i ymweld ag artistiaid wrth eu gwaith.

Dyma gyfle unigryw i ymwelwyr gael blas o’r byd cyfrin hwn ac i sgwrsio â’r artistiaid a’r crefftwyr am eu gwaith creadigol a’u stiwdios!

Mae’r stiwdios i’w canfod ym mhob math o leoliad, o siediau i orielau, ac maen nhw mor ysbrydoledig bob tamaid â’r artistiaid a’u gweithiau.

Pa un ai ydych chi eisiau prynu gweithiau celf gan yr artistiaid yn uniongyrchol neu’n chwilfrydig i weld sut maen nhw’n mynd ati i greu, dewch da chi i gael golwg.