Hints to Lady Travellers

Hints to Lady Travellers

Kate Lawrence

Mae dwy deithwraig Fictoraidd anturus, Freya Stark (1893 – 1993) ac Isabella Bird (1831 – 1904), yn cael eu darganfod wedi’u hynysu ar ben Venue Cymru. Maen nhw’n cyfarfod, yn groes i amser a gofod, ac yn cyd-deithio tuag at y môr. Dan arweiniad Hints to Lady Travellers, teithlyfr Lillias Campbell Davidson o’r 19 ganrif, maen nhw’n llwyddo’n ddyheuig i abseilio i lawr blaen Venue Cymru ac yn dygymod â chroesiad peryglus promenâd Llandudno er mwyn diwallu’u dymuniad ill dwy i brofi balm tonnau’r môr ar eu traed blinderus. Mae’r heli’n lapio o gwmpas eu pigyrnau, eu cluniau, am eu canol… wrth iddyn nhw freuddwydio am eu hanturiaethau nesaf.

Comisiynwyd gan Venue Cymru.

Manylion

Lleoliad

Hints to Lady Travellers