Independent Street Arts Network Sunday Brunch

Bydd yr Independent Street Arts Network yn gorffen eu taith o’r DU yn LLAWN04. Mae’r digwyddiad rhad ac am ddim yma yn cynnwys trafodaethau am faterion sy’n effeithio’r sector, teithiau gwledig ymarferol bydd y pwnc llosg. Mi fydd yna gyfle i rannu gwybodaeth, digwyddiadau a syniadau, ynghyd â chyfle i ddarganfod mwy am LLAWN ac amser i rwydweithio gyda chyd-gynhyrchwyr, rhaglenwyr ac artistiaid. Bydd ISAN yn gwahodd cynrhychiolwyr nawdd i ateb eich cwestiynau ariannol a gobeithiwn gallu eich cynghori ar faterion sy’n gysylltiedig â Chelfyddyd Awyr Agored.

Darperir lluniaeth ysgafn ac mi fydd yr awyrgylch yn gyfeillgar. Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb yng Nghelfyddyd Awyr Agored, ond os oes gormod wedi cofrestru fe fydd aelodau ISAN yn cael eu blaenoriaethu.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond bydd angen cofrestru yma