I’R MÔR, DYDD GWENER- DYDD SUL, 10.30 – 16.00

Aeth oriel fanwerthu MOSTYN ati i chwilota mewn cist drysor o gre tau cyfoes er mwyn cy wyno gweithiau gan artistiaid, cre twyr a gwneuthurwyr printiau sy’n dwyn eu hysbrydoliaeth o’n harfordir cyfoethog.

I gyd-fynd â Blwyddyn y Môr Croeso Cymru, mae’r detholiad newydd hwn yn cy wyno eitemau unigryw sy’n cynnwys gweithiau gwreiddiol, printiau wedi’u ramio a gemwaith hardd, tecstilau, serameg a

llestri gwydr, wedi’u creu gan artistiaid a gwneuthurwyr newydd a phro adol, o Gymru a mannau eraill.