Irresoluteoscillating

Irresoluteoscillating

Irresoluteoscillating (yn golygu anwadalu neu oedi). Dyma ichi ymyriad chwareus sy’n defnyddio drychau, tafluniadau a sainwedd i drawsffurfio tu mewn i gerbyd ymdrochi yn amgylchfyd dearth i nofiwr anfoddog, sy’n oedi cyn plymio i’r tonnau.

Mae cyflwyniad Megan Broadmeadow yn ail-edrych ar safle a pherthnasedd llên gwerin a thraddodiadau diwylliannol yn ein cymdeithas ninnau heddiw. Canlyniad hyn ydy chwedlau newydd wedi’u llunio allan o wead cymysg elfennau traddodiadau theatr, carnifal a’r clwb nos gan gymryd ffurf gosodweithiau sy’n mynegi mewn fideo, cerflun a pherfformiad.

Graddiodd Megan gyda BA mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Slade yn 2002. Ar hyn o bryd, mae’n astudio tuag at MFA mewn Celfyddyd Gain yn Goldsmiths, Llundain. Cafodd ei dewis ar gyfer MAStars 2014 ac yn ddiweddar, hi oedd enillydd gwobr Cerflun Mark Tanner Scular gyfer 2015/16. Un o genod Conwy ydy Megan, felly mae LLAWN03 yn ddigwyddiad delfrydol i’w chroesawu adre.

Manylion

  • Pwy: Megan Broadmeadow
  • Lle: Promenad
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amseroedd: 12.00 – 18.00
  • Gwefan: www.megartmix.co.uk
Irresoluteoscillating