IT’S ALWAYS RIGHT NOW, UNTIL IT’S LATER (DANGOS FFILM)

Yn 2010, neu yn 2011 efallai – mae’n anodd bod yn siŵr ynglŷn â phethau fel hyn – ysgrifennais a pherfformiais sioe o’r enw It’s Always Right Now, Until It’s Later. Perfformiais y sioe yn gyntaf yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn Theatr y Traverse bob bore am 10.30 cyn ei ail llwyfannu yn St Anns Warehouse yn Efrog Newydd,  y National Theatre yn Llundain a’r Royal Exchange ym Manceinion.

 

Gwnaed y ffilm hon ar un noson tua diwedd y cyfnod ym Manceinion ac mae’n dangos y sioe gyfan, mewn amser real. Cafodd ei dangos yn y Latitude Festival ddwy flynedd yn ôl, ond ar wahân i hynny mae hi wedi bod yn eistedd yn y cyfrifiadur wrth imi benderfynu sut i’w defnyddio.

 

Mae hyn fymryn yn drist gan fy mod yn credu ei bod yn ffilm eithaf da ac yn ystod Nadolig 2015 cefais y syniad o drefnu taith ddethol o amgylch sinemâu difyr, hardd neu ryfedd, lle byddwn yn cyflwyno dangosiad o’r ffilm.

 

Digwyddodd hynny yn y DU yn 2016 ac yn Awstralia yn gynharach eleni.

 

A nawr mae’n digwydd yn LLAWN.

 

Felly gan gynnwys fy nghyflwyniad sydd wedi ei recordio ymlaen llaw, gan na allaf fod yn Llandudno, ac unrhyw fanion bethau, byddai’n well ichi ganiatáu 2 awr i gyd.

 

Daniel Kitson – Mai 29 2017

 
Yn dangos yn Y Tabernacl ddydd Sul 17 Medi.

Mae’r drysau’n agor am 7:00 pm, bydd y ffilm yn dechrau am 7:30 pm.

 

Hyd: 120 munud

Addas ar gyfer : PG

http://www.danielkitson.com/