Just More

Manylion

Do what yah Mama told yah!

Bydd y sioe syrcas gomedi drochol a fywiog hon yn cynnig gwledd o gyfuniadau bwyd a storiâu ar draws daearyddiaeth a’r cenedlaethau!

Bydd Blaze yr artist syrcas gyfoes rhyngwladol, a Fatina y cogydd a’r perfformiwr syrcas teithiol, sy’n fam a merch, yn perfformio sioe a fydd yn cynnwys troelli platiau, jyglo gyda bwyd a thân.  Bydd y ddwy hefyd yn dod â chegin y teulu a’i ryseitiau o bedwar ban byd yn fyw. Ymunwch â nhw ar eu taith hwyliog a fydd yn diweddu gyda sioe hwla wych.

Comisiynwyd gan Gonsortiwm Comisiynu Celf Awyr Agored Cymru. Cefnogwyd trwy Articulture gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.