L’Animalada

L’Animalada

Katakrak

Dyma fydd y perfformiad cyntaf o L’Animalada yng Nghymru, gan weddnewid y promenâd yn le chwarae gydag adeiladweithiau hardd wedi’u gwneud allan o ddeunyddiau a ailgylchwyd gan y grŵp o artistiaid o Gatalonia, Katakrak.

Freuddwydioch chi erioed am gynnig ceirios i grocodeil? Fasech chi’n hoffi helpu eliffant i roi dŵr i’r blodau? Wyt ti’n wenynen ar goll mewn cae o flodau?

Anifeiliaid gêm chwareus, hudol, llawn swyn a rhyngweithiol sy’n hwyl i bawb o’r teulu; 27 o gemau – a phob un yn rhad am ddim!

Manylion

Lleoliad