LANSIO’R WYL, DYDD GWENER, 18.00 – 23.00

Dewch i ddathlu dychweliad LLAWN, gŵyl wych a gynhelir eleni am y chweched tro.
Byddwch ymhlith y cyntaf i weld detholiad o uchafbwyntiau’r Ŵyl, i ddod o hyd i leoliadau newydd, i ganu (os hoffech chi), i gwrdd â ffrindiau hen a newydd, ac i groesawu artistiaid ardderchog LLAWN06 a fydd yn ein diddanu ni dros y penwythnos.

Cyhoeddir manylion llawn Lansiad yr Ŵyl ganol mis Awst, ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Yn y cyfamser, gwnewch nodyn o’r dyddiad. Welwn ni chi yno!