Launch

Mae’r noson lansio yn cyflwyniad perffaith i’r ŵyl gyda’r cyfle i archwilio un neu ddau o’n prif leoliadau a treiddio i sampl cyffrous o waith eleni.

Fe ddechreuwn yn Oriel Mostyn am 6.30yh drwy ymchwilio i falŵn aer poeth a wario amser gyda robot grymialus tra’n archwilio gwaith Kris MartinPaul Granjon. Bydd arddangosfa GLITCH hefyd yn agor cyflwynwyd gan bobl 15-25 mlwydd oed gyda’r bonws o sgrialwyr – sy’n swnio’n beryglus ond yn hwyliog.

Yna fe grwydrwn ar hyd Stryd Vaughan i 23 Stryd Augusta drwy ddigwyddiadau annisgwyl i arddangosfa ‘Cul-de-Sac’. Megis tafliad carreg o fanno wedyn mae Freehaus lle buodd 10, ie DEG artist wedi eu cloi fewn (yn fetamorffaidd, siwr o fod) yn gwneud gwaith i Llandada – arddangosfa a ysbrydolwyd gan Dadayddiaeth sy’n llenwi’r hen glwb RAFA anferthol yma.

Y Freehaus fydd ei’n cartref am weddill y noson, lle bydd perfformiadau gan Sam AireyRachel MarsRattle, hefyd gemau swrrealaidd ac wrth gwrs y celf i fwynhau. Felly dewch a’ch mam, eich sgrialfwrdd a ffarweliwch â’ch gafr – dewch i fwynhau!