Llandudno Swing Band

Mae Band Swing Llandudno yn chwarae cerddoriaeth yn arddulliau Glenn MillerDuke Ellington. Cafodd y band eu sefydlu yn 2012 gan Clive Wolfendale ac mae wedi dwyn ynghyd casgliad o gerddorion tebyg sydd wrth eu bodd o gerddoriaeth swing a dod ar sain dilys o’r cyfnod i gynulleidfa newydd. Mae’r band yn chwarae yn rheolaidd yn Llandudno ac mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru.

Bydd y Band Swing Llandudno yn perfformio detholiad o ganeuon cyn y ffilm ar y Promenâd ar y nos Sadwrn.