Lletygarwch Cudd

Y straeon sy’n cuddio y tu ôl i’r bobl sy’n eich croesawu i Landudno. Hidden Hospitality yw’r cyfle i amlygu perchnogion y gwestyau a’r lletyau gwely a brecwast yn nhref Llandudno sy’n gweithio mor galed, er mwyn dod i adnabod y bobl y tu ôl i bob gwên groesawgar a datgelu straeon am y diwydiant ac atgofion am y dref.

 

Bydd ffotograffau gan Lauren Macabee, Glascoed Guest House, Adcote House, The Oasis B&B, Mulberry House a Bryn Derwen B&B yn cael eu harddangos ym mheiriant ymdrochi enwog LLAWN ochr yn ochr â recordiadau o’u straeon gan Alan Whitfield.

 

Byddwch yn gallu gweld arddangosfa Hidden Hospitality yn un o’r Peiriannau Ymdrochi ar y promenâd.

 

Comisiynwyd y prosiectau hyn gan CALL gyda chefnogaeth Creu Cymunedau Cyfoes.

 

www.laurenmaccabee.com

Lauren’s Instagram