LOOKOUT

Mae Lookout yn waith a luniwyd ar y cyd â phlant cynradd lleol Ysgol Morfa Rhianedd. Yma ceir cyfarfyddiad personol un oedolyn o’r gynulleidfa ac un o’r plant sy’n perfformio ac mae’n digwydd yn rhywle sy’n uchel uwchben y dref ac sy’n edrych i lawr arni.

 

Gyda’i gilydd mae’r perfformiwr a’r aelod o’r gynulleidfa yn edrych allan ar y dref ac yn dychmygu ei dyfodol. Cânt sgwrsio’n dawel wrth deithio drwy’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol a chael eu harwain gan y strydoedd a’r tirnodau sy’n ymestyn o’u blaenau.

 

Drwy gyfrwng breuddwydion o bensaernïaeth ddelfrydol a thrychinebau posibl, gobeithion ac ofnau, ffasiynau’r dyfodol, dymchweliadau arfaethedig a chynnydd real a dychmygol, maent yn archwilio dwy fersiwn dra gwahanol o’r dref, lle mae’r naill a’r llall yn byw. Dyma drafodaeth rhwng dau unigolyn na fyddai efallai’n cyfarfod fel arfer, am ddyfodol y maent, neu nad ydynt yn ei rannu.

 

Ymgais yw Lookout i ystyried cwestiynau mawr mewn ffordd syml. Cafodd ei ddatblygu drwy gyfres o weithdai â phlant lleol, ac mae pob fersiwn newydd o’r gwaith yn unigryw ar gyfer y lle mae’n cael ei greu ynddo ac i’r bobl sy’n ystyried y lle hwnnw’n gartref iddynt.

 

Hyd: 10 munud

Addas ar gyfer : 15+ “(mae’r gwaith ar gyfer un aelod (oedolyn) o’r gynulleidfa ar y tro. Os dymunwch ddod draw gyda phlentyn ifanc/babi gellir gwneud trefniadau pwrpasol. Peidiwch ag archebu tocyn ar gyfer y plentyn. Gall ddod gyda’r oedolyn sydd wedi archebu tocyn/lle)”

 

Comisiynwyd yn wreiddiol gan The Arches and the Unicorn Theatre.  Cefnogwyd gan Arts Council England.