Lost and Found

Noson gartrefol o adrodd straeon ac ambell hanesyn personol gan berfformwyr profiadol yn ogystal â rhai cwbl amhrofiadol. Bydd wyth siaradwr yn adrodd straeon personol gwir yn seiliedig ar y thema ‘colli a chanfod’. Nid oes sgriptiau ac mae popeth yn naturiol, ac felly mae digwyddiadau True Stories Live yn ddoniol, yn annisgwyl, yn cynhesu ac yn rhoi hwb i’r galon.

 

Mae True Stories Live yn noson o adrodd straeon hynod boblogaidd ac yn brosiect i ganfod straeon personol a grewyd gan Molly Naylor, Lucy Farrant a Chanolfan Celfyddydau Norwich. Yr haf hwn mae TSL ar daith, yn helpu pobl ledled y DU i rannu eu straeon mewn amgylchedd cyfeillgar a chartrefol. 

 

Gweithdy hwyliog a di-dâl dan arweiniad Molly Naylor i helpu darpar siaradwyr i ganfod neu i ddatblygu eu straeon. Cynhelir y gweithdy yn nhŷ bwyta Dylans ar ddydd Iau, 14 Medi, rhwng 6:00pm a 9:00pm. Cynhelir y prif ddigwyddiad hefyd yn Dylans ar 15 Medi am 8:00pm.

 

Addas ar gyfer: 12+ (efallai bydd rhywfaint o regi)

Hyd: 2 awr (yn cynnwys egwyl)

www.truestorieslive.co.uk