Wagen y Meddyginiaethau

Wagen y Meddyginiaethau

Mr & Mrs Clark

Wedi ceisio’u denu nhw pob blwyddyn i LLAWN, dyma ni wedi llwyddo o’r diwedd !

Daw Mr & Mrs Clark â sioe moddion bendigedig o ddoniol i Landudno, gan drawsnewid Cerbyd Ymdrochi yn Medicine Show Wagon i gael perfformio’u cyflwyniad naturiol, ffwrdd-â-hi.

Gan gyfuno canu, dawns a rhyw synnwyr hiwmor tywyll er mwyn difyrru, dilorni a herio arfer iechyd da, gall cynulleidfa ddisgwyl cael diagnosis anhwylderau anhysbys, eu hiachau trwy ddefnydd meddyginiaethau unigryw a mwynhau adloniant trwy gyfrwng cyfres o gyflwyniadau sy wedi’u hanelu at hyrwyddo bywyd llesol, cytûn.

Mae’r sioe hon, fel pob Sioe Foddion, yn ddibynnol ar i’r gynulleidfa gredu a nod y Clarks ydy ennill eich calonnau cyn eich tywys i lefel arallfydol uwch o hapusrwydd.

Manylion

Lleoliad