MESSAGE IN BOTTLE

Message in Bottle: Tim Pugh

Mae Tim yn artist amgylcheddol sy wedi hen sefydlu, yn creu celfyddyd gyda deunyddiau a geir mewn amrywiaeth o gynefinoedd awyr agored megis traethau, coedlannau a glannau afonydd. Mae’n gwneud llawn ddefnydd o’r lliwiau a’r gweadau hardd sy i’w cael ym myd natur.

Ar gyfer LLAWN02, fe fydd Tim yn gweithio gydag ysgolion lleol i gasglu hen boteli sy wedi’u golchi i fyny ar draethau Gogledd Cymru a gorchuddio waliau un o gysgodfannau eiconig y Promenâd gyda myrdd o boteli lliwgar. Fe fydd y gofod a weddnewidiwyd wedyn yn dod yn storfa dros dro lle gall y cyhoedd sgwennu negeseuon a’u storio yn y poteli. Mae hyn yn cyfeirio nôl at adeg yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan ddygwyd holl gynnwys Somerset House i Landudno a’u storio yng Ngwesty’r Grand: storiwyd holl ewyllysiau a thystysgrifau geni pawb yn y DU o dan Ben y Gogarth. Caiff waliau potelog y Gysgodfan eu datgymalu wedyn i ffurfio Rafft Ailgylchedig i’w ddanfon allan i’r môr, ynghyd â’r llu o atgofion a negeseuon.

Manylion

  • Lle: Cysgodfan y Promenad 
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 12.00 – 16.00
  • Cyfranogol

Lleoliad