MUDO, DYDD SADWRN & DYDD SUL, 10.30 – 17.00

Eleni, rydym yn falch iawn o gael cy e i weithio gyda’r artist o Gonwy, Chloe Needham, i greu cwt ymdrochi sy’n archwilio syniadau am boblogaeth, ymgynnull ac a onyddwch.

Y syniad yw bod pobl yn ymgasglu y tu allan i’r cytiau ymdrochi ar hyd y promenâd lle gallant ryngweithio ac ymroi i’w gweithgareddau, boed y rheiny’n ddiwylliannol, yn deuluol neu’n fwyta eu brechdanau! Yn aml maent yn angho o neu’n anwybyddu’r byd naturiol o’u cwmpas – ac yn anwybyddu hefyd y creaduriaid hynny sy’n brysur â gweithgareddau y mae bodau dynol yn eu hefelychu’n anfwriadol.

Ar ôl mynd i mewn i’r cwt ymdrochi, mae’r gwyliwr yn gadael y byd dynol ac yn mynd i fyd y creaduriaid yr ydym yn rhannu’r ddaear â nhw – ecoleg bywyd sy’n bodoli y tu hwnt i ymyl y dŵr, gan gynnwys symudiadau’r drudwy, heigiau o bysgod, podiau o ddol niaid, crancod, molysgiaid, sêr môr, gwylanod, morloi a slefrod môr.