Murluniau

Mae LLAWN yn croesawu ychwanegiad newydd sbon at ei rhaglen eleni – llwybr murluniau!

Mae murluniau wedi bod yn rhan o’n tirwedd ddiwylliannol ers miloedd o flynyddoedd, yn creu mannau o ddiddordebau sy’n atynfa i bobl ymweld, byw a’u mwynhau. Eleni, mae LLAWN wedi gwahodd artistiaid murluniau o bob rhan o Ewrop a’r DU i lunio a chreu gweithiau celfyddydol geometrig newydd ar waliau allanol, gan chwarae mig â phalet pastel unigryw Llandudno a’i manylion pensaernïol. Arafwch, dilynwch eich trwynau, archwiliwch y dref, o’r brif stryd at y lleoliadau mwy cudd ac annisgwyl a darganfod y mannau cyd-gyfarfod newydd a’r sgwrs sy’n datblygu rhwng artist a thref, rhwng bargodion, drysau mowld, ffenestri a thrawstiau manwl, cywrain yr adeiladau a’u murluniau patrymog newydd.

Hefyd

 • Bydd Yr Academi Frenhinol Gymreig yn cynnig cyfle ichi furlunio’n gyhoeddus (ac yn gyfreithlon!) mewn lleoliad amlwg yn y dref.
 • Fe welir Murlun Realiti Estynedig yng nghanol y dref – chwiliwch am ddwylo LLAWN ar waliau yma ac acw !
 • Cadwch olwg am berfformiadau gwyllt, gwallgo’, lliwgar ar hyd a lled y lle wrth i artistiaid fynegi thema’r penwythnos yn eu dull unigryw eu hunain !
 • Mae Helfa Gelf am gomisiynu artist lleol i lunio helfa drysor murluniau, gyda gwobr! Bydd y manylion diweddaraf ar ein tudalen Facebook a chyfryngau cymdeithasol – peidiwch â’u colli !

Helfa Murluniau  -TEULU

Mae 7 o furluniau wedi’u cuddio ganddon ni o amgylch Llandudno – fedrwch chi gael hyd iddyn nhw?

Dewch i’r MOSTYN rhwng 11yb – 3yp i gasglu eich llyfr sgetsio a chychwyn eich taith i weld lle mae’r murluniau’n eich arwain! Mae’r Helfa Murluniau’n gomisiwn arbennig gan Artist Helfa Gelf, Tara Dean. Mae Tara wedi bod yn llunio murluniau mewn ymateb i seiliau’r Gogarth, gan greu llwybr ffosiliau cwrel o amgylch Llandudno a’i thirwedd glan môr.

Rydyn ni’n tybio y cymer hi oddeutu awr i gwblhau’r Helfa – ond does dim cyfyngiad ar amser.

Helfa Murluniau  -TRYSOR!

Yn galw Oedolion!

Cadwch olwg allan am ein cyhoeddiadau arbennig ar fore Sul hefyd – gan y bydd cliw cyntaf ein Helfa Drysor i Oedolion yn cael ei gyhoeddi am 11yb!

Cyhoeddir y cliw cyntaf am 11 am ar y wefan ac yn MOSTYN 11yb!

Yn ystod y penwythnos, cewch weld yr artistiaid yn cwblhau eu gwaith llaw medrus – croeso ichi eu holi hefyd – fe fydden nhw wrth eu bodd yn sgwrsio! Curadwyd y llwybr murluniau gan yr artist lleol, Francesca Coloussi – dyma ei phrosiect cyntaf o’i math. Fe’i hysbrydolwyd i ofyn i LLAWN wedi iddi brofi’r gwaith celfyddydol rhyfeddol sydd i’w cael ledled Ewrop. ‘Da ni’n sicr y bydd hyn tanio’r nwydau ac yn dod â chyffro i Landudno!

Yr artistiaid ydy:

 • Andrew Smith
 • Clare Wallis
 • David Mabb
 • Kera
 • Lucy McLaughlan
 • Nadine Carter Smith
 • Rebecca Gould and Iwan Lewis (Studio Cybi)
 • Tara Dean (Helfa Gelf commission winner)
 • Mwnciboi