NIGHTMARE ON THE PROMENADE

Pure Evil: Nightmare on the Promenade

Lleoliad

Manylion

  • Lle: Promenad
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00, bob dydd
  • Artist o fri rhyngwladol

Artist graffiti ydi Charles Uzzell-Edwards a anwyd yn Ne Cymru ym 1968, yn fab i’r peintiwr enwog John Uzzell-Edwards. Fe’i hadnabyddir gan ei lys-enw Pure Evil ac mae’n un o gyfoedion Banksy. Mae ei hirdaith 25 mlynedd i geisio adnabyddiaeth wedi golygu crwydro’r gwledydd, cynllunio dillad a cherddoriaeth cyn gwneud ei farc o’r diwedd yn y D.U. Ym 1990, gadawodd Pure Evil wledydd Prydain  am Galiffornia, gan ddechrau cynllunio graffeg crysau-T argraff sgrin ar gyfer y label dillad dylanwadol, Anarchic Adjustment. Yn ystod yr adeg hon fe dreiddiodd i mewn i sin gerddoriaeth electronig San Francisco a chafodd ei ddylanwadu’n gryf gan artistiaid graffiti’r Arfordir Gorllewinol fel Twist a Reminisce. Arweiniodd ei angerdd am Graffiti iddo ymuno â’r grŵp a oedd yn gyfrifol am Santa’s Ghetto Banksy, gan ddylunio printiau. Cafodd ei sioe unigol gyntaf ym Mragdy Truman, Llundain, ac arweiniodd y llwyddiant hynny ato’n agor Oriel y Pure Evil yn Shoreditch. Yn y 5 mlynedd diwethaf, mae Pure Evil wedi arddangos yn Tseina, Rwsia, Brasil, America a ledled Ewrop. Hyd yn hyn, mae Pure Evil wedi bod ynghlwm â thros 50 o wahanol arddangosfeydd gydag artistiaid newydd a chyfarwydd. Erbyn heddiw, mae Pure Evil yn parhau i gynnal ei oriel tra’n cynhyrchu sioe radio fisol, cynnal gweithdai rheolaidd a darlithio ynglŷn â Chelfyddyd y Stryd. Ysbrydolwyd “deigryn” Pure Evil, yr arwyddlun trawiadol sy’n treiddio trwy ei gyfres Nightmare diweddaraf, gan raglen ddogfen ar berthynas Liz Taylor a Richard Burton. Wedi gwylio’r cariad a’r casineb a oedd yn siglo fel pendil dryslyd rhwng Taylor a Burton a sylweddoli mae’r tensiynau yma ydi hynt a helynt bron pob perthynas, fe ddaeth “deigryn” y gyfres Nightmare i fod. Fe fydd Pure Evil yn dod i gymryd ei le yn un o’r Cerbydau Ymdrochi, a gaiff ei addurno ganddo gyda phortread Graffiti o’r Frenhines Fictoria, ynghyd â’i ddeigryn cyfarwydd; bydd hefyd yn ystod y cyfnod yn chwarae set DJ y bydd modd ei glywed trwy gyfrwng clustffonau disgo-mud.