NU-URBAN GARDENERS, DYDD SADWRN, 10.30 – 16.00, SESIWN GALW I MEWN

Bydd yr artist Chris Lewis-Jones (Nu-Urban Gardeners) yng ngofod stiwdio MOSTYN ar ddydd Sadwrn 15 Medi rhwng 10.30am a 4pm. Ymunwch ag ef ar gyfer archwiliad bywiog
ac arloesol o ofod a lle. Bydd cyfranogwyr yn gwneud ac yn arddangos gwaith celfyddydol cydweithredol a fydd yn ymateb i leoliad yr oriel. Bydd hyn yn cynnwys elfennau o osod
a chasglu, geiriau, creu marciau ac, os bydd yn briodol, ber ormio byw hefyd! Bydd croeso i ymwelwyr â’r oriel ymuno â’r gweithgareddau, fel y dymunant.

Mae Nu-Urban Gardeners yn gyfuniad o gelfyddyd fyw, garddio a gosodweithiau wedi’u hysbrydoli gan y tirwedd, yn ysbryd Cabaret Voltaire. Mae’r NUG yn creu prosiectau pwrpasol ar ran sefydliadau. Maent wedi ymgymryd â phreswyliadau sa e-benodol, gosodweithiau a chelfyddyd fyw yn Tate Britain, Theatr Genedlaethol Lloegr, Clumber Park a sawl man arall.