Ochr-Yn-Ochr Tacsi LLAWN

Bydd y Freewyheelers Conwy a Ride Side By Side yn cefnogi’r digwyddiad trwy gynnig cyfle i reidio o amgylch yr ŵyl ar dacsi beic wedi’i addasu. Bydd hyn yn agored i unrhyw un a hoffai weld yr atyniadau amrywiol sydd gan yr ŵyl i’w cynnig mewn ffordd weithgar a chynhwysol. Byddwn wedi ein lleoli yn Eglwys y Drindod Sanctaidd yng nghanol y dref, a fydd hefyd yn ganolfan Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC). Gobeithio eich gweld chi yno! Reidio reidio ochr yn ochr ar un o’n beiciau arbennig. Ffordd hwyliog, gyflym a chyffyrddus o weld y golygfeydd a’r digwyddiadau yn yr wyl. Yn hygyrch i bawb. Nid oes angen profiad beicio blaenorol. Mae marchogaeth ochr yn ochr hefyd yn iach ac yn dda i’r blaned!

Sylwch – taith tacsi am ddim fydd hon, gyda blaenoriaeth i’r rheini ag anawsterau symudedd.

 

Cymerwch dro ar un o’r beisiau ochr-yn-ochr arbennig. Ffordd hwylus a chyfforddus i weld bwrlwm digwyddiadau’r ŵyl. Ar gael i unrhyw un – does dim angen profiad blaenorol o feicio. Mae reidio ochr-yn-ochr hefyd yn iach – i chi ac i’n byd!

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â:

llawnbikes@gmail.com

Manylion