Noson Agored

Ymunwch â ni yn oriel MOSTYN ar ddydd Gwener y 13eg am 6.30yh wrth inni agor y Penwythnos gyda thaith fach o’r ŵyl i gynnwys murluniau, dawns a pherfformiadau byrfyfyr arbennig!

 

Amserlen yr agoriad:

 

MOSTYN

6.30-  Joon Dance (Articulture)

6.45-  Areithiau

7yh – Perfformiad Gary Stevens

 

Stryd John:

7.30yh  – ymweld â gosodwaith fideo Roy Barry a murlun Andrew Smith.

 

HAUS ac Emrys Williams

8.15yh – Ymweld ag artistiaid HAUS,  Kera Mural, arddangosfa Emrys Williams.

 

St Johns

9yh – BLINC – mapio tafluniol a pherfformiad celf sonig

 

Gwesty’r Queens

9.45yh – Sally O Reilly – The Ends, perfformiad.

MOSTYN

  • 6.30-  Joon Dance (Articulture)
  • 6.45-  Speeches
  • 7pm – Gary Stevens performance

John Street:

  • 7.30pm  – visit  Roy Barry video installation and Andrew Smith mural.

HAUS and Emrys Williams

  • 8.15pm – Visit HAUS artists,  Kera Mural, Emrys Williams exhibition.

St Johns

  • 9pm – BLINC – projection mapping and sonic art performance

Queens Hotel

  • 9.45pm – Sally O Reilly – The Ends, performance.