OUR CARNAL HEARTS

Daw tylwythen deg draw i dy gartref.

Rwyt ti’n lwcus, meddai hi.

Dymuna am unrhyw beth. Unrhyw beth o gwbl ac mi wnâi ei roi i ti. Ond cofia, beth bynnag fydd dy ddymuniad, bydd dy gymydog yn cael hynny hefyd, ond ddwywaith gymaint.

Ardderchog. Meddet ti. Gwerth chweil.

Tynna un o’m llygaid.   

 

Pa ddylanwad y mae’r cyfryngau cymdeithasol, cyfalafiaeth a’r diwylliant prynu yn ei gael ar ein teimladau, ac yn fwy penodol, ar ein cenfigen?  

 

Gyda chorws aflafar o gerddoriaeth wreiddiol, mae Rachel Mars, y berfformwraig theatr wobrwyedig a phedair cantores egnïol yn cyflwyno sioe afieithus a thywyll sy’n trafod gweithrediadau cudd eiddigedd.   

 

Mae Our Carnal Hearts sydd, ar y naill law yn symffoni ac ar y llaw arall yn bwrw allan aflendid, yn ddathliad o awydd, cystadleuaeth dywyll a’r holl adegau yr ydym yn twyllo ein gilydd. Mae’r sioe sydd hanner ffordd rhwng theatr, comedi a sesiwn ganu yn ein tywys yn ôl ac ymlaen yn gyson rhwng chwerthin a difrifoldeb llwyr.   

 

Mae’n cael ei berfformio gyda sgôr gorawl amgylchynol gan Louise Mothersole, ac yn dod i LLAWN yn dilyn perfformiadau hynod boblogaidd yn y DU a UDA.

 

Perfformiadau am 6:00pm ar ddydd Sadwrn, 16 Medi ac am 2:00pm ar ddydd Sul, 17 Medi yn Neuadd Ddawns Embassy, Gwesty Queens. Trefnwch le ymlaen llaw yn www.llawn.org/ event/our-carnal-hearts/ neu drwy fynd draw i Hyb yr Ŵyl. Bydd rhywfaint o leoedd yn cael eu cadw wrth gefn fel ei bod yn bosibl ichi fynd draw i archebu lle ar gyfer pob perfformiad.

 

Addas ar gyfer: 12+

Hyd: 1 awr

www.rachelmars.org