PODCARDS O LLAWN, DYDD SADWRN & DYDD SUL, 10.30 – 17.00

Bydd sefydliad Cerddoriaeth a
F lm Gymunedol TAPE yn recordio Podlediad Cymunedol TAPE yn fyw
ar y prom.

Bydd y tîm yn cyfweld ag artistiaid, trefnwyr ac aelodau o’r gynulleidfa dros y penwythnos. Dewch draw i gymryd rhan yn y recordiadau neu i weld beth fydd yn mynd ymlaen. Bydd y podlediad gor enedig ar gael fel Cerdyn Pod o LLAWN wedi’r digwyddiad.

Cadwch lygad ar y Bwrdd y tu allan i’r cwt
i weld amseroedd y gwahanol gyfweliadau
ac i drefnu eich slot chi.