Priodas-Crashio-Car

Mae Gary a Pel newydd ddweud “Fe wnaf” ac maen nhw’n rhedeg i’r machlud….Dyma ddiwrnod hapusaf eu bywydau nes i’w dathliad droi am y gwaethaf wrth i’r car dorri lawr ymhell o bobman. Beth fydd y pâr ifanc yn ei wneud nesaf?

Gallwch ddisgwyl clychau priodas, anhrefn a chwerthin. Antur cartŵn byw 10 munud o hyd i bob oedran ei fwynhau, yn cynnwys hiwmor colbio a dawns ddeinamig.

 

Perfformiadau am 1:00pm / 3:15pm ar ddydd Sadwrn, 16 Medi ac am 12:00pm / 3:00pm ar ddydd Sul, 17 Medi ar y Promenâd.

 

Hyd: 10 munud

Addas ar gyfer : pob oedran

www.garyandpel.com

 

Wedi’i gomisiynu gan Articulture, mewn cydweithrediad â Chonsortiwm Comisiynu Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Wedi’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.