Rangoli

Dewch draw i MOSTYN i gymryd rhan mewn diwrnod o ddysgu, creu, gwylio a sgwrsio gyda thîm Rangoli: Art that Binds (Celf sy’n Cydio).

Hen ffurf draddodiadol ar gelfyddyd ydy Rangoli, sy’n cael ei arfer gan ferched ledled India. Fel arfer, creuir patrymau ar y llawr gan ddefnyddio tywod lliw, reis neu flodau – y cred ydy ei fod yn dod â lwc dda. Mae Rangoli’n cael eu creu ar gyfer gwyliau Hindŵaidd ac achlysuron arbennig eraill gyda’r cynlluniau lliwgar yn cynrychioli bywyd, llên gwerin a diwylliant. Mae merched o bob oed, crefydd a statws cymdeithasol yn yr India’n arfer y grefft o Rangoli, sy’n pontio rhwng y gwahaniaethau cymdeithasol a diwylliannol.

  • Rangoli is an ancient art form traditionally practised by women across the whole of India.
  • Typically, patterns are created on the floor using coloured sand, rice or flowers and are thought to bring good luck.
  • Rangoli are made for Hindu festivals and other special events and the colourful designs represent life, folklore and culture.
  • Different techniques and materials are used to create Rangoli and are specific to regions.
  • Designs are passed down generation to generation, continuing the tradition across the ages.
  • Rangoli is practised by women all ages, religions and social stations across India, bridging social and cultural divides.

Manylion