RHAIN

Rhyddhaodd RHAIN ei EP gyntaf Oscar November Echo ar ôl cefnogaeth gan Radio 1, BBC 6 Music, The Independent a nifer o ddylanwadwyr tueddiadau cerddorol ardderchog ar-lein.

 

Recordiwyd y 3 thrac cyntaf yn Stiwdios Toybox, Bryste ar ôl i’w llais aruthrol a’i swyn unigryw apelio at Alex Lee (Florence & The Machine), Ali Chant (Youth Lagoon) a John Parish (PJ Harvey) mewn sioe leol, a phenderfynodd y rhain roi help llaw iddi.

 

Cafodd y pedwerydd trac, ‘Tall Ships’, ei recordio gyda chymorth Douglas Richards (Plastic Mermaids) yn ei gartref ar Ynys Wyth. Yn ddiweddar, ar ôl cefnogi rhai fel Lucy Rose a Rufus Wainwright, mewn sawl gŵyl yn ystod yr haf (gan gynnwys End of the Road a Bluedot) a nifer o berfformiadau arddangos cyffrous (ar gyfer: BBC R3 Late Junction, Drowned In Sound, Mahogany, Off the Record a Society of The Golden Slippers) mae hi’n dechrau creu sylfaen o gefnogwyr brwd yn y Deyrnas Unedig.

 

Bydd RHAIN yn perfformio yn y Tabernacl am 9:00pm ar ddydd Gwener, 15 Medi

 

www.rhainmusic.com

Soundcloud