RHOWCH GYNNIG AR Y BROSES O GREU PRINT CERFWEDD, DYDD SUL, 13.00 – 16.00, GWEITHDY GALW HEIBIO

Gweithdy Galw Heibio RHAD AC AM DDIM addas i bobl o bob oed a gallu Byddwn yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau er mwyn creu printiau cerfwedd ac yn ystyried lliw, patrwm a gweadedd. Dewch draw i wneud argra ac i gyfrannu at brint cyfranogol ar raddfa fawr a fydd yn cael ei arddangos yn Ffair Brintiau Gogledd Cymru MOSTYN ym mis Tachwedd.