RING OUT, DYDD SADWRN & DYDD SUL, 12.00 – 14.00, HYD 15 MUNUD

Mae’r artist sain gwobrwyol, Ray Lee, yn cy wyno’i ger un sain rhyfeddol a rhyngweithiol yng Nghymru.

Mae ‘Ring Out’ yn sbectacl cerddorol a gweledol dramatig a gy wynir yn yr awyr agored. Mae wyth tŵr metel mawr, pob un

yn bum metr o uchder, yn cynnal pwysau uchelseinwyr. Mae’r rhain yn pendilio’n ôl ac ymlaen ac yn creu cyngerdd unigryw
a chy rous sy’n dwyn i gof glychau’n cael eu canu.

Mae ‘Ring Out’ yn barhad o gyfuniad nodweddiadol Ray Lee o ger uniau sain a cher uniau cinetig sy’n gwthio niau celfyddyd gyhoeddus.

Ariannwyd gan: Gyngor Celfyddydau Cymru

Cy wyniad gan: Soundlands ar y cyd â LLAWN06 gyda chydweithrediad Eglwys y Drindod Sanctaidd a Chymdeithas Canwyr Clychau Gogledd Cymru.