Roy Barry

Bu’r ffotograffydd haniaethol, Roy Barry, wedi treulio oriau, wythnosau,a misoedd yn ffilmio a recordio bae Llandudno mewn amrywiaeth eang o gyfryngau, gan gynnwys dronau, lensys, is-goch a meicroffonau arbenigol. Ar gyfer LLAWN, mae am greu ei osodiad cyntaf gan ddefnyddio delweddau symudol, awdio ac awel dyner.

Mae Roy Barry ar hyn o bryd yn fyfyriwr ar gwrs MA ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam ac yn arddangos fel rhan o arddangosfeydd myfyrwyr rhaglen LLAWN, sy’n adeiladu ar bartneriaeth newydd gyda’r sefydliad.

Manylion