Ruby Gibbens

Hela’r Twrch Trwyth

Mae’r Twrch Trwyth, y baedd mwyaf gwyllt ohonynt i gyd, yn rhedeg yn wyllt trwy gefn gwlad Cymru. Ar ei drywydd y mae’r Brenin Arthur Chwedlonol, arwr hoffus, ond sydd ar adegau’n ddi-glem. Cewch wylio eu gornest fawr a gweld y baedd mawr gwyllt yn ffroeni a chwyrnu cyn iddo ymosod! A fydd ein brenin eofn yn llwyddo i achub y dydd a dofi’r baedd gwyllt?

Dewch i gael cip ar ein gorffennol mytholegol. A fydd yr anghenfil o’r Mabinogi yn cael ei ddal?

Gyda theatr weledol drawiadol gan y gwneuthurwr pypedau Ruby Gibbens a’i thîm.  Mae’r sioe hon yn addas ar gyfer pob oed.

Comisiynwyd gan Gonsortiwm Comisiynu Celf Awyr Agored Cymru. Cefnogwyd trwy Articulture gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Details