Games On The Lawn

Scrabble, Jenga, Hungry Hippos, Stay Alive, Bananagrams, Risk, Pictionary, Monopoly, Settlers of Catan, Sushi Go… cawn chwarae pob un.

Mae ganddom fagiau a bagiau o deils Scrabble; byrddau a rheseli Scrabble; pensiliau a phapur i gadw sgôr a geiriaduron rhag ofn bod dadlau, mi fydd gemau eraill os nad geiriau sy’n mynd a’ch bryd. Chwarewch â’ch teulu, chwarewch â’ch ffrindiau, dewch draw a gwnewch ffrindiau newydd. Bydd yna flancedi, byrddau a phopeth y byddwch ei angen. Dewch yn llu.

Dewch I chwarae gemau ar y (L)lawn(t) North Western Gardens unrhyw bryd rhwng 10.30yb-4.00yh Sad 24 a Dydd Sul 25 Medi.