SHADES BY THE SEASIDE

Manylion

  • Lle: Promenad
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00 pob dydd
  • Artist lleol
  • Enillydd y gystadleuaeth

Lleoliad

Alana Tyson : ‘SHADES BY THE SEASIDE’

Mae ‘Shades by the Seaside’ yn ymyriad gan yr artist Alana Tyson o Landudno.

Fel “cysgodion” y’u hadnabyddir yn wreiddiol, cafodd portreadau silwét eu poblogeiddio yn y 18fed ganrif a gwelwyd adfywiad yn nechrau’r 20fed ganrif. Yn ddigon rhad ac yn cael eu creu heb oedi, roedd silwetau yn ddewis arall i bortreadau miniatur peintiedig. Y dull traddodiadol  o greu portread silwét ydi i’r artist eu torri allan o gerdyn du o’r hyn mae’n ei weld, a’u cwblhau mewn ychydig funudau; roedd arbenigwyr yn y gamp i’w gweld yn cyflawni hyn ar stondinau mewn ffeiriau neu farchnadoedd. Yn aml, fe drosglwyddwyd y rhain i anwyliaid i gofio am y person yn eu habsenoldeb.

Yn ystod cyfarfyddiad wyneb yn wyneb, caiff dau “gysgod” eu creu: fe fydd Alana Tyson yn torri un silwét yn y dull traddodiadol gyda siswrn ac yna arwain y gwrthrych i greu’n feddyliol ail bortread o anwylyn coll.

Roedd artist silwét enwocaf gwledydd Prydain, Harry L. Oakley, yn gweithio’i grefft mewn stiwdio ar bier Llandudno o 1922 hyd at ddiwedd y ‘50au. Roedd cariad Oakley tuag at Landudno a’i chyffiniau cymaint fel y gwasgarwyd ei ludw ym mynwent Eglwys Sant Tudno, fri ar Ben y Gogarth, yn edrych dros y dref a’r pier. Mae cofeb yn y fynwent yn ei gofio fel ‘Artist a Silwetydd”.

Mae ambell esiampl odidog o’i waith i’w ganfod yn yr Oriel Bortreadau Cenedlaethol yn Llundain.