SHELL

Shell: Robert Pitwell

Man cychwyn y prosiect safle-benodol hwn ydi i ymchwilio i hanes a chyseinedd rhyw adeilad penodol ac i ddrachtio o’i hawyrgylch er mwyn gweld pa syniadau sy’n egino o hynny. Mae’n rhaid sefydlu rhyw fath o ddeialog, gyda’r gorffennol, er mwyn creu profiad gwreiddiol oddifewn i gyd-destun ei fframwaith. Cafodd Rob adwaith positif iawn wrth ddod wyneb yn wyneb â’r hen adeilad yma am y tro cyntaf (yr hen garej a fu’n perthyn i Westy Castell Tudno), mor gyfarwydd iddo ers blynyddoedd lawer, ond erioed wedi cael achos i gamu mewn. Pan ddaeth i wybod y byddai’n cael ei ddymchwel yn fuan wedi LLAWN02 (i’w droi’n faes parcio), teimlodd y reddf i’w anrhydeddu trwy ymateb creadigol. Fe ddaw’r ysbrydoliaeth ar gyfer y gwaith o’r adwaith cyntaf hwnnw ym mêr ei esgyrn i’r gwagle yma, y cynnwys a welodd yno a’r arogl, yn fwyaf arbennig awgrym mwgdarth yr olew swmp sy’n dal i gydio yn y ffroenau ac amrywiaeth o loriau parquet a storir yno, a gymerwyd yno o eiddo arall Ystadau Mostyn.

Yn arwain at benwythnos LLAWN02, fe fydd Rob yn preswylio yn y lle gwag hwn. Mae syniadau eisoes yn chwyldroi ynglŷn â sut fydd hyn oll yn datblygu . Hyd yn hyn, mae’r meddyliau hyn yn ymwneud â’r amgylchedd a phererindod ac yn cyseinio â hanes celfyddyd. Ymateb barddol fydd hwn i’r gwagle a’r deunyddiau a ddefnyddir, er mwyn creu profiad gosodwaith unigryw, atgofus sy’n anrhydeddu gorffennol yr adeilad a’r tranc sy’n ei ddisgwyl. Mae teitl y prosiect, SHELL, yn cyfeirio at blisgyn/tu allan adeilad a’r ymchwiliad/ trawsnewidiad i’w du mewn.

Manylion

  • Lle: Gwesty Castell Tudno
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00 each day
  • Comisiwn yr Wyl

Lleoliad