SINEMA GLAN Y MÔR

Eleni rydym yn cyflwyno Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dyma brofiad sinematig rhad ac am ddim ar y prom lle bydd sgrin aer anferth TAPE yn cael ei defnyddio, am un noson yn unig yn LLAWN. Mae’r stori Fantastic Beasts yn digwydd ym myd Harry Potter, yng nghyfnod dewiniaid y 1920au yn Efrog Newydd. Mae’r awdur, Newt Scamander (Eddie Redmayne), yn cyrraedd y ddinas am y tro cyntaf i astudio bwystfilod rhyfeddol, ac ar ddamwain mae’n ei ganfod ei hun mewn helynt wrth i rai o’r bwystfilod y mae’n gofalu amdanynt ddianc. Mae hon yn ffilm hanfodol i unrhyw un sy’n ffan o gyfres Harry Potter ond hefyd mae’n stori annibynnol y gall unrhyw fuggle ei mwynhau- nid oes rhaid cael unrhyw wybodaeth fanwl am hanesion y dewin Harry.

 

Cofiwch wisgo’n gynnes a dod â blancedi gyda chi (mis Medi yng Ngogledd Cymru fydd hi wedi’r cwbl). Bydd hefyd yn bosibl prynu lluniaeth ar y noson i gadw’n gynnes. Mae hon yn ffilm sy’n addas ar gyfer plant 12 oed a hŷn. Bydd cadeiriau-cynfas yn cael eu gosod yn barod a’r cyntaf i’r felin fydd hi felly gofalwch gyrraedd yn brydlon i fwynhau digwyddiad poblogaidd.

 

Os bydd y tywydd yn anffafriol bydd y ffilm yn dal i gael ei dangos yn y Tabernacl, Stryd Mostyn. Bydd mynediad am ddim ond bydd nifer y lleoedd yn gyfyngedig, a’r cyntaf i’r felin fydd hi. Os byddwn yn cael tywydd gwael, byddwn yn gwneud y penderfyniad ar brynhawn dydd Sadwrn am 12pm.

 

Mae TAPE yn awyddus i greu cymaint o gyfleoedd ag sydd bosibl i bobl drwy’r celfyddydau creadigol a’r cyfryngau. Mae’r elusen yn cynnig cyfleoedd creadigol diogel a chynhwysol i bawb. Er mwyn cael rhagor o fanylion cysylltwch ag: info@tapemusicandfilm. co.uk neu 01492 512 109

 

Bydd Fantastic Beasts and Where to Find Them yn cychwyn yn brydlon am 8pm. Bydd rhaglen o ffilmiau byrion a chanu cyn hynny os hoffech fachu cadair-gynfas yn gynnar.

 

https://www.facebook.com/LLAWNdudno

http://tapemusicandfilm.co.uk/