Sonic Balloon (LLAWN04 commission)

Dewch draw, dewch draw, dewch draw i’r stondin gneuen goco gerddorol mwyaf ysblennydd a hudol yn yr holl fyd!

Mae The Sonic Balloon yn osodiad cerddorol rhyngweithiol llawn hwyl sy’n cyfuno thechnoleg cerdd, cyfansoddiad aml-offerynnol, chwe balŵn heliwm tri troedfedd, a thri bwced o beli sbonc. Gwahoddir chi, y gynulleidfa, i gymryd awennau’r gerddorfa ac arwain symffoni bychan o offerynnau pres, llinynnau, drymiau, piano, gitarau electrig a chôr.

Cymerwch llond eich llaw o beli rwber a ceisiwch eu sboncio o’r llawr i daro balŵn heliwm anferthol er mwyn dod a adran o’r gerddorfa i mewn. Bydd synhwyrydd yn gysylltiedig â phob balŵn sy’n tanio trac sain all gael ei chwarae neu ddistewi ar unrhyw adeg. Fel arweinydd, chi sy’n llunio’r ansawdd, deinameg a’r offeryniaeth, tra’n cael profiad cerddorol hollol newydd. Drwy sboncio pel yn unig gallwch chi, eich teulu a’ch ffrindiau greu rhywbeth hollol unigryw a phrydferth…byddwch byth eto yn gwrando ar gerddoriaeth yn yr un ffordd!

Crewyd y darn gan y cerddor a chyfansoddwr, Timothy Tate, ar y cyd gyda Jay Harrison, technegydd cerdd electrobeiriannol, yn arbennig ar gyfer LLAWN04. Does ddim angen ymarfer na gwybodaeth cerddorol…dewch draw a cawn gychwyn yr hwyl a’r cerddoriaeth!

Dewch i wneud cerddoriaeth gyda’r mewn gofod pop-up yn y GanolfanVictoria 10.00yb-5.00yh Sad 24 Medi a 11.00yb-4.30yh ar Sul 25 Medi.