Soup

Fel fflachdorf cerfluniol, mae ensemble arbennig ‘SOUP’ at eich gwasanaeth. Maen nhw’n ymddangos o bob cornel, yn gweu eu ffordd drwy’i gilydd, mynd heibio, anwybyddu, yn hyderus gydag ymdeimlad o bwrpas… beth yn union fydd yr arlwy?

25 munud

Perfformiadau am 1.00yh a 3.00yh Sad 24 a Sul 25 Medi ar y Promenâd.