Sing it! Spirit of Envy!

“Mae rhywfaint o anghydraddoldeb yn angenrheidiol er mwyn cael ymdeimlad o genfigen a chadw i fyny gyda’r Joneses sydd, fel barusrwydd, yn sbardun gwerthfawr i weithgaredd economaidd”

Boris Johnson Tach 2013

“Mae canu yn ymrwymo pobl at eu gilydd. Mae’n bwysig i gymunedau”

Gareth Malone, Rhag 2013

“We are all in this together”

David Cameron, ar sawl achlysur, 2010-2016

 

Cân am farusrwydd a chenfigen, gweithgareddau unigol a bodlonrwydd gymunedol yw Sing It! Spirit of Envy! Gwnaethpwyd o’r newydd, pa le bynnag yr âi, gyda chôr o ganwyr lleol, mae’n codi dau fys gorfoleddus at math o siarad llib, economaidd gwleidyddol.

Y tro hwn mae Rachel Mars yn falch iawn o fod yn gweithio gyda grwp lleol, Ghostbuskers.

Cyfansoddwyd a ddysgir gan Louise Mothersole