STRYD ART STREET, DYDD SADWRN & DYDD SUL, 11.00 – 17.00

Mae LLAWN wedi estyn croeso i ymwelwyr erioed a Mannau Coll Llandudno, gan agor drysau adeiladau a fu’n segur ac yn wag ers sal blwyddyn.

Ar gyfer LLAWN06, mae Ystadau Mostyn, ar y cyd a CALL, yn eich croesawu chi i John Street, un o gorneli cudd ein tref sydd wedi cael gwedd newydd ar gyfer yr wyl!

Dewch draw i weld gosodiadau, celfyddyd ddigidol, paentiadau, printiau a hyd yn oed rhywfaint o berfformio, ac i ddathlu gwaith anhygoel artistiaid o ogledd Cymru. Cyfrannodd pob un ohonynt at Ecoleg Ddiwylliannol Llandudno dros y tair blynedd diwethaf trwy gyfrwng prosiectau CALL.

Derbyniodd y prosiect hwn gefnogaeth ariannol gan gronfa ‘Syniadau: Pobl: Lleoedd’ Cyngor Celfyddyau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

 

Artistiaid sy’n cymryd rhan:

ALAN WHITFIELD • ALANA TYSON • ANGELA DAVIES • ELLIE STRIGNER • EMILY HILLMAN EMRYS WILLIAMS • GWEN VAUGHAN • HANNAH MUDD • HELEN JONES • IWAN LEWIS – JULIA GREAVES • LINDSEY COULBOURNE • MICHAEL POWELL • MICHELLE WRIGHT • MIKE RYDER NADINE CARTER SMITH • NEIL COOMBS • NIKI COTTON • PEA RESTALL • PETER HAVELAND REBECCA GOULD • REBECCA HARDY GRIFFITH • SARAH BOWKER JONES • SIMON PROFFITT TRISH BERMINGHAM • LISA CARTER • AVELINE KYFFIN