tactileBOSCH

Mae cydweithfa artistiaid enwog Caerdydd, tactileBOSCH yn dod i Ogledd Cymru am y tro cyntaf ac yn chwilio am bobl greadigol o bob rhan o’r wlad i ymuno â nhw yn LLAWN.

Mae Out of Line yn dathlu’r afreolus, yr afliniol, yr amhriodol, yr annisgwyl, a’r herfeiddiol. Gan dramwyo ffiniau, ymylon, gororau. Yn cyffwrdd terfynau, croesi trothwyon. Plygiadau, amlinellau, rhychau a rhigolau. Mesur, treiddlinellu, crafu ac amlunio. Nod edefyn. Llinyn, tywyslin, llinach, dilyniant. Ffordd o weithredu neu fynd, cyfeiriad.

Bydd Out of Line hefyd yn cyflwyno gweithiau sy’n archwilio, cymhlethu a tharfu ar y cysyniad o linell a llinoledd. Mae tactileBOSCH yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid newydd neu sydd wedi hen sefydlu. Caiff artistiaid o bob cyfrwng geisio, ond anogir gwaith byw, perfformiadau, y clyweledol a gosodiadau yn fwyaf arbennig.

.

]

Manylion

Am tactileBOSCH

Sefydlwyd tactileBOSCH ym mis Mehefin 2000 gan yr artistiaid Kim Fielding a Simon Mitchell. Wedi’i leoli mewn hen dŷ golchi Fictoraidd atmosfferig, sefydlodd tactileBOSCH yn fuan fel canolfan gyffrous i fynegiant artistig rhydd-feddyliol ac ers hynny wedi datblygu’n un o brif gyfranwyr y sin gelfyddydol yng Nghymru. Cydweithfa i artistiaid ydy tactileBOSCH sy’n hyrwyddo arbrofi ac yn arbenigo yn y celfyddydau perfformio, y defnydd o amlgyfryngau a gosodiadau penodol