‘The’ ENGLISH CHANNEL

Liz Aggiss ydi ‘The’ ENGLISH CHANNEL

Fel rhan olaf y noson agoriadol ac i ysgafnhau rhywfaint ar bethau bydd yr anhygoel Fonesig Aggiss – Vivienne Westwood Byd y ddawns gyfoes – yn perfformio detholiad o’i sioe unigol enwog ‘The English Channel’ yng nghlwb islawr Gwesty’r Grand. Mae’r darn arddangos ei phrofiad sylweddol dros y 60 mlynedd diwethaf ac yn cynnwys ei dull unigryw hithau o symud. Mae rhyw ddyfnder a gweledigaeth i The English Channel sy’n taro golwg ymlaen yn ogystal â sianelu’r gorffennol. Mae marwolaeth i’w weld ac mae cefndir di-raen  ‘Phoenix Nights’ y Langtry yn lleoliad perffaith ar gyfer y dehongliad hwn o fywyd a marwolaeth.

Wedi 60 mlynedd, mae Liz Aggiss o’r diwedd yn caniatáu pen rhyddid iddi hi’i hun. Gwell hwyr na hwyrach! Bellach mae hi mewn oedran lle mae peth dewisol ydi gwneud yr hun sy’n dderbyniol. A ddylai eich plesio chi, neu a ddylai blesio hi’i hun?

Mae THE ENGLISH CHANNEL yn stori gyrfa a luniwyd yn nyfroedd llesmeiriol  y celfyddydau perfformio a ffilm-ddawns. Mae’n darlunio Liz Aggiss yn glir iawn yn adfywio’i hun nôl i amlygrwydd y llwyfan. Yn y broses, mae’n ymffurfio’n sianel ar gyfer merched penderfynol ac archifau coll; yn allanfa i hanesion cudd a gwirioneddau claddedig. Hi ydi’ch cyswllt cyfrwys â’r ‘ochr draw’; yn sylwebydd ffraeth ar fywyd a marwolaeth; am boen, pleser a pharadocs y llwyfan.

Trwy ddefnyddio’i chorff fel cyfrwng i actio ac i gyfleu’i hun, caiff y coreograffi a’r testun (wedi’i sgwennu gan Aggiss) ei fframio gan ffilm gyfoes ac archifol (Joe Murray). Mae’r sgôr cerddorol, a gyfansoddwyd yn arbennig gan Alan Boorman/Wevie, yn cynnwys rhai eitemau cerddorol trawiadol.

Fe sianelir gwesteion annisgwyl i fodolaeth.

Ar lwyfan llawn anhrefn, mae unrhyw beth yn bosib, caiff neb adael, mae pawb yn bresennol. Cnociwch ddwywaith os ydych chi yna!

Manylion

  • Lle: Bar Langtry, Gwesty Grand 
  • Pryd: Nos Gwener
  • Amser: 20.30

Lleoliad