THE GOONIES (12), DYDD SADWRN, 19.30 – 22.00

Mae The Goonies, o ddychymyg Steven Spielberg, yn dilyn grŵp o arwyr bychan ar gwest syfrdanol i wireddu eu breuddwydion mwyaf gwallgo!

Ar ôl dilyn map trysor i dir tanddaearol ysblennydd – ac ar ôl pasio trapiau o bob math, llwybrau cul a llong môr-ladron yn llawn darnau aur, mae’r plant yn gwneud eu gorau i osgoi teulu o ddihirod hurt … ac anghen l caredig ond hyll. Clasur teuluol o’i dechrau i’w diwedd a thrysor sinematig sy’n llawn cy ro ac e eithiau syfrdanol!

Tocynnau: £5 yr un o Swyddfa Docynnau Venue Cymru, 01492 872000 neu venuecymru.co.uk