Yr Olwyndy

Yr Olwyndy

Dystopia comig ysgafn, wedi’i osod mewn byd o amser gwahanol, lle mae gan bopeth werth newydd ac mae goroesi’n dibynnu ar lygaid craff, dwylo chwim, ac eiliadau o risg syfrdanol, i gyd yn digwydd oddi fewn i adeiladwaith llaw. Mae The Wheel House yn sioe naratif sy’n datblygu oddi fewn ac o amgylch set crwn wrth iddo rolio, gyda’r gynulleidfa’n cyd-gerdded ochr yn ochr.

Mae prif sioe Acrojou, The Wheel House, wedi cael ei ddatblygu gan y cwmni ac ar daith dros y 7 mlynedd diwethaf.

Yn ystod yr amser hwnnw, mae dros 100,000 o bobl wedi gweld y sioe yn fyw, wedi cael gwahodd i ddigwyddiadau mewn 13 o wledydd, a chafodd y fideo ar-lein dros 90,000 o ymweliadau. Mae’n gynyddol ennyn enw da iddo’i hun ymysg y wasg genedlaethol a rhyngwladol a hyd yn hyn wedi cael sylw yn The Times, The Evening Standard a Freestyle Magazine (yn y DU), a phapurau newydd a chylchgronau yn Asia, Yr Iseldiroedd, Y Swistir, Rwsia, Gwlad Pwyl, Yr Almaen a’r Weriniaeth Tsiec. Mae’r sioe wedi cael sylw yn y wasg mewn dros 300 o flogiau a chylchgronau ar-lein, gan gynnwys Trendhunter, Design Taxi, Moscow Times, ac ABC News, mewn o leiaf 15 iaith. Mae’n parhau i fod ar daith ac mae ymweliadau ar y gweill i Awstralia, Seland Newydd a Phortiwgal yn ystod 2015 (pob un am y tro cyntaf), yn ogystal â Llandudno wrth gwrs.

www.acrojou.com/the-wheel-house.html

Manylion

  • Pwy: Acrojou
  • Lle: Promenad
  • Pryd: Dydd Sadwrn 15.00 & 16.15
  • Gwefan: www.acrojou.com

Lleoliad