Totem

Yn anffodus nid oeddem yn gallu cyrraedd ein targed felly ni fydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal

Totem

Alan Goulbourne, prosiect cronfa arian dorfol

Mae’r ddwy ŵyl ddiwethaf wedi gwneud defnydd o leoliad canolog yn y dref a elwir Gerddi’r Gogledd Orllewin, gyda’r llysenw, Bog Island. Unwaith, bu hen goeden dderwen ynghanol yr ardd, a ddaeth yn ganolbwynt i lawer o ddigwyddiadau’r ŵyl. Yn anffodus, difrodwyd y goeden yn ddifrifol mewn storm a gorfodwyd ei thorri i lawr. Yr hyn sy’n weddill bellach ydy bonyn digon trist yr olwg, atgof o’r urddas a fu, fel totem.

Thema gyffredinol LLAWN ydy presenoldeb absenoldeb, gyda ‘Dychwelyd/Datgelu’ fel ychwanegiad eleni. Ein bwriad ydy Ailymweld â’r llecyn, Atgyfodi’r goeden ac Arddangos ei holynydd dros dro, sef gwaith y cerflunydd Alan Goulbourne.

Mae cerfluniau Alan yn defnyddio pren wedi’i lifio, gan lunio ac adeiladu gweithiau cadarn, aruthrol eu presenoldeb ar adegau. Bydd yn cynllunio’r goeden ar ffurf gweithred gyfranogol, lle byddwn yn cyhoeddi amnest darnau pren sbâr. Bydd galwad ar drigolion Llandudno a’r cyffiniau i chwilota’n eu cytiau a’u garejis i ddod o hyd i hen ddarnau o bren di-fudd, anghofiedig, gwrthodedig.

Wedi ei adeiladu, daw’r goeden eto’n ganolbwynt i’r ŵyl ac yn wir, y dref hefyd. Bydd llawer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yn ei chysgod, gan gynnwys sesiynau hel straeon, perfformiadau dawns a chomisiwn newydd gan Dawns i Bawb.

Manylion

  • Pwy: Alan Goulbourne
  • Lle: Gerddi’r Gogledd Orllewin
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Gwefan: www.alangoulbourne.co.uk

Lleoliad

IMG_2613