Trace

Profiad clywedol sy’n addas i un person ar y tro.

Mae gan bob man ei sŵn. Atsain sydd wedi ei wneud o gysgodion anweledig y pethau sy’n bodoli a sydd wedi bod o’r blaen. Hyd yn oed pan ymddangosai yn wag. Cludwn soniarusrwydd y tu mewn i ni hefyd. Pan yn dawel, gallwn ei glywed. Cysgodion pobl ac anrhegion a jôcs gwirion. Yn bell ar ôl i ni gredu ein bod wedi eu hanghofio.

Daw Trace a storiau ynghyd yn dilyn gwrando ar, a recordio, cae bêl-droed gwag. Straeon o golled, cwpan yr FA a be mae’n olygu i gofio.Mae’r darn yn cynnwys recordiau maes ac archif a llais yr arwr o gôl-geidwad, Steve Ogrizovic.

Ond na phoener, mae mwy iddo na phêl-droed. Rwy’n addo.

20 munud / Oed 10+

Comisiynwyd gan Ganolfan Gelfyddyd Warwick.

Mae ‘Trace’ yn brofiad un-person ar y tro, felly bwciwch ymlaen llaw trwy buytickets.at/llawn neu dewch i’r Ganolfan Ŵyl i gadw eich slot – 10.30yb-6.00yh, 10 Stryd Vaughan Sad 24 a Sul 25 Medi.