UN TRO AMSER MAITH YN ÔL YN LLANDUDNO

Once Upon A Time in Llandudno 724

Cylchoedd Stori: Un Tro Amser Maith Yn Ôl Yn Llandudno

Ymlaciwch a gwrandewch wrth i storïwyr ifanc adrodd hanesion y gorffennol coll a’ch tywys ymaith i diroedd pell ac agos. Dewch i gyfarfod â chwedleuwyr Cymru’r genhedlaeth nesaf … a mentrwch adrodd stori eich hunan os gwyd yr awydd a’r awen!

Fe gydlynir Cylch Stori gan y storïwreg Fiona Collins dan gydarweinyddiaeth cyn Storïwyr Ifanc Cymru, Bronwen Hughes a Bethan Mascarenhas.

Mae hon yn fenter Rhaglen Estyn Allan Venue Cymru i bobl ifanc rhwng 7 a 12 oed ac yn cael cefnogaeth Cyngor Tref Llandudno a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Manylion

  • Lle: Cysgodfan y Promenâd, gyferbyn â Venue Cymru
  • Pryd: Dydd Sadwrn
  • Amser: 14.00 & 16.00
  • Hyd: 45 munud

Lleoliad