VINYL VISITORS

Vinyl Visitors: J Walter Richards

Y thema waelodol sy’n rhedeg trwy LLAWN02 ydi The Presence of Absence, sy nid yn unig yn ymwneud â’r adeiladau a straeon ond â phobl hefyd. Artist a aeth yn angof i raddau oedd J.Walter Richards, a fu’n gyfreithiwr ym Mae Colwyn cyn ymddeol i Ynys Môn. Yn ddiweddar, daeth Mark Baker, yr hanesydd pensaernïol adnabyddus, o hyd i gasgliad coll a phrin o’i luniau na chafodd y cyhoedd eu gweld erioed. Felly, pa well cyfle i’w datgelu, a hynny mewn modd braidd yn anarferol. Mae’r lluniadau, sy’n nodweddu cymeriadau lliwgar, rhyfeddol, wedi’u portreadu mewn dyfrlliw, am gael eu harddangos mewn grwpiau trwy gyfrwng feinyl, gan orchuddio ffenestri cyfan siopau gweigion mewn mannau amlwg ledled y dref. Fe gaiff nifer o ffurfiau allweddol eu disodli gan silwetau pinc llachar (cyswllt uniongyrchol â brand LLAWN). Fe fydd yr hynodion coll hyn yn cael eu hail-osod fel lluniau torri gwir faint oddifewn i gysgodfannau ar hyd y Prom, gan greu cyfosodiad hynod o ymwelwyr glan-môr, bryd hynny a rŵan; rhyw giplun o dreigl amser, yn fwy perthnasol fyth oherwydd y rhyngweithio gyda’r Teithwyr Amser Fictoraidd. Twristiaid y presennol yn dod wyneb yn wyneb â’u cyd bleser-geiswyr yr oes Edwardaidd a Fictoraidd… cyfarfyddiadau a fydd yn sicr o ysgogi trafodaeth a sylw, ac o bosib, sgwrs yn pontio’r degawdau – tybed be sgynnon nhw i’w ddweud… ewch i chwilio!

Manylion

  • Lle: Gwesty Broadway, Stryd Vaughan & Promenad
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00 bob dydd
  • Arddangos dyfrlliwiau newydd
  • Cofnod hanesyddol diddorol
  •  Tynnu’ch llun gyda gwibdeithiwr Fictoraidd
  • Addas i bawb o’r teulu

Lleoliad